Ultime tensioni

Agostino Gallina - Italy

Il lavoro vuole esprimere la tensione massima dei media televisivi fino alla rottura....

I ♥ YICCA

Данни на творбата

Скулптура - Друго
Размер на Творбата - Ш. 22 | В. 70 | Д. 50
Създаден на 13 Юни 2023

Останете информирани за възможностите на YICCA