Назад

YICCA International Contest of Contemporary Art

Целта на състезанието е да популяризира художниците, които са се записали, давайки им шанс да се присъединят към световния пазар на съвременно изкуство. Тази цел ще бъде постигната чрез възползването от възможностите, които състезанието предлага:

  • парична награда в размер на 3000,00 (три хиляди/00) евро за първия класирал се артист
  • парична награда в размер на 1000,00 (хиляда/00) евро за втория класирал се артист
  • изложение на избрани творби на изкуството в частни изложбени пространства, определени от конкурс в галерия на съвременното изкуство в европейски град.
  • обогатяване взаимоотношенията между финалистите и критиците, управителите на галериите, собствениците на галериите, обществени и частни художествени институции, които ще имат достъп до тази важна изложба.
  • достъп до максимална видимост чрез рекламната кампания, която ще последва конкурса и всичките му етапи.
  • творбите на избрани артисти ще бъдат публикувани в каталога "YICCA", който ще бъде предоставен безплатно на финалистите и ще бъде на разположение на професионалисти и институции, които са били поканени по време на откриването на събитието.

18 артиста ще участват във финалната изложба.

Крайното решение на журито ще доведе до избирането на 18 артиста, които ще вземат участие в изложбата.

От финалните 18 артиста, участвали в изложбата, ще бъдат обявени първия и втория класирали се, които ще спечелят парична награда в размер на 3000,00 (три хиляди/00) и 1000,00 (хиляда/00) евро.

Имената на тези двама артиста ще бъдат публикувани на официалния сайт www.yicca.org в последния ден на изложбата.

Read the announcement