Търси

Animula

Animula, vagula blandula...

from the book "Mémoires d'Hadrien" de Marguerite Yourcenar.

Image made from photos taken in the park André Citroën à Paris.

Данни на творбата

Дигитална Графика - Компютърна Графика
Размер на Творбата - Ш. 120 | В. 80 | Д. 0.03

Останете информирани за възможностите на YICCA