Женски, живея в Cairo (Egypt)

Родена в CairoA (Egypt) на 18 Април 1964.

Понастоящем живея в Cairo (Egypt).

Дейност: Живопис;