Patient W. F.

Bogdan Popardowski - Poland

Popiersie wykonane z blachy miedzianej, inspirowane historią pierwszych lobotomii oraz roli, jaką odegrali w niej pionierzy w tej dziedzinie. Ludzie, których dokonania były szeroko nagradzane, lecz ich moralność w sposobie działania można poddać pod mocną wątpliwość.

I ♥ YICCA

Artwork Details

Sculpture - Metal
Artwork Size - Width 28 | Height 35 | Depth 23
Created on 1 May 2021

Keep you updated on Yicca's opportunities and new contests