Search


Sara Hupas
Femme, séjour à Cracow (Poland)

» Sponge installations

Information concernant l’œuvre artistique

Installation - Différents matériaux
Taille de l'oeuvre - P 50 | L 427 | H 50
Crée en 2015

freeSTANDING

[WOLNO]STOJĄCE / 2015 -----------------------------------------------

gąbka z odzysku, sprężyny tapicerskie, 4 lustra (50x50cm): (2x)50x427x50cm

------------------------------------------------------------------------------

Instalacja o trudzie budowania, o pozornej stabilności, o stwarzaniu niemożliwego, o poszukiwaniu porządku i ładu. Jednoczenie staje się podporą w podejmowaniu decyzji.

Z formalnego punktu widzenia, mamy do czynienia z dwoma filarami, wykonanymi z elementów składowych tapczanu – gąbki i sprężyn tapicerskich. Wewnątrz znajdują się lustra (u podstawy i na zwieńczeniu) sygnalizujące nieskończoność, nieograniczoną możliwość działania.

MAINSTAY/ 2015 ----------------------------------------------------------

sponge recycled, upholstery springs, 4 mirrors (50x50cm): (2x) 50x427x50cm

------------------------------------------------------------------------------

Installation about toil to build, about the apparent stability, about creation of the impossible and the search order. At the same time the installation becomes a support in making decisions.

From the formal point of view, we are dealing with two pillars made of the components of the couch - foam and upholstery springs. Inside are mirrors (at the base and finial) indicating the infinity, limitless possibilities action.

Gardez-vous mis à jour sur les nouveaux concours.