LEONARD VALERIE

LEONARD VALERIE

Ženski, živi u PARIS (France)

» BLACK HELL

MY PRIDE

Coal miner, Patidev, 20, and his daughter.

Jharia, Jarkhand. India 

Ne možete komentirati ako niste prijavljeni.

Artwork Details

Fotografija - Digitalno
Veličina umjetničkog djela - Visina 80 | Dubina 53
Izrađeno je 5 Svibanj 2016