Search


Marta Moretto
Ženski, živi u Genova (Italy)

» MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA

Naknada za umjetnička djela

Fotografija - Analogno / Tradicionalno
Veličina umjetničkog djela - Širina 31 | Visina 48 |
Izrađeno u 1989

CHRISTOPHER

Lido di Venezia 1989. XLVI Mostra Internazionbale d'Arte Cinematografica. Ritratto di 
Christopher Walken

Ostanite obavješteni o Yicca mogućnostima i novim natječajima