Search


Marta Moretto
Ženski, živi u Genova (Italy)

» MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA

Naknada za umjetnička djela

Fotografija - Analogno / Tradicionalno
Veličina umjetničkog djela - Širina 86 | Visina 48 |
Izrađeno u 1998

DENNIS&UMA

Lido di Venezia 1998. 55ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ritratto di Dennis Hopper eUma Thurman.

Ostanite obavješteni o Yicca mogućnostima i novim natječajima