Marta Moretto

Marta Moretto

Ženski, živi u Genova (Italy)

» PUEBLO

PRINCESA

Abuela Princesa, Indios, Guatemala 1995

Ne možete komentirati ako niste prijavljeni.

Artwork Details

Fotografija - Analogno / Tradicionalno
Veličina umjetničkog djela - Širina 62 | Visina 50 | Dubina 2
Izrađeno u 1995