Rođena u Korea (south) je 5 Ožujak 1973.

Trenutačno živi u Belgium.

Aktivnost: Slikarstvo;