Rođen u cuba (Cuba) je 13 Veljača 1993.

Trenutačno živi u cuba (Cuba).

Aktivnost: Slikarstvo; Video; Instalacija; Skulptura; Kombinirani Mediji; Ostalo;