Rođen u Lima (Peru) je 25 Kolovoz 1995.

Trenutačno živi u lIMA (Peru).

Aktivnost: Fotografija;