Rođena u New delhi (India) je 1 Ožujak 1992.

Trenutačno živi u New delhi (India).

Aktivnost: Slikarstvo; Fotografija; Skulptura; Digitalna grafika; Kombinirani Mediji;