Rođen u Port au Prince (Haiti) je 18 Ožujak 1992.

Trenutačno živi u Port au Prince (Haiti).

Aktivnost: Slikarstvo;