Rođena u Yamanashi-Ken (Japan) je 18 Prosinac 1953.

Trenutačno živi u Hawaii (United States of America).

Aktivnost: Slikarstvo; Skulptura; Kombinirani Mediji;