Keith Plummer

Keith Plummer

Muški, živi u Damariscotta (United States of America)

» Keith Plummer Bone and Metal

Neptune and Salacia

Bone sculpture with copper, silver, brass lapis, and stone

Ne možete komentirati ako niste prijavljeni.

Artwork Details

Skulptura - Drugo
Veličina umjetničkog djela - Širina 38 | Visina 60 | Dubina 20
Izrađeno je 1 Prosinac 2016


// Qui ci va il codice script per il counter