YICCA - Międzynarodowa nagroda dla artystów

Art. 1

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie uczestniczących w nim artystów, dając im możliwość dołączenia do międzynarodowego rynku sztuki współczesnej.

Międzynarodowość oraz network YICCA są ogromną szansą dla artystów, którzy mogą:

  Wygrać nagrodę pieniężną o wysokości:

 • - 3000,00 € (trzy tysiące / 00 euro) dla pierwszego wybranego artysty
 • - 1000,00 € (jeden tysiąc / 00 euro) dla drugiego wybranego artysty
 • Promować swoją sztukę za pomocą różnych kanałów takich jak:

 • - wystawienie wybranych dzieł sztuki w przestrzeni wystawienniczej, określonej przez konkurs.
 • - umocnienie kontaktów między finalistami a krytykami i kuratorami sztuki, właścicielami galerii, publicznymi i prywatnymi instytucjami sztuki, które będą miały dostęp do tej ważnej wystawy.
 • - uzyskanie maksymalnej widoczności dzięki kampanii reklamowej, która będzie towarzyszyć konkursowi na wszystkich jego etapach.
 • - opublikowanie prac wybranych artystów w katalogu "YICCA", który będzie dostępny bezpłatnie dla finalistów i który zostanie rozprowadzony podczas inauguracji imprezy wsród specjalistów oraz zaproszonych na nią instytucji.

Art. 2

KANDYDACI

Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów lub grup artystycznych ze wszystkich krajów.
Nie ma żadnych specjalnych kwalifikacji wymaganych do rejestracji.


Art. 3

RODZAJE PRAC

W konkursie będą akceptowane wszystkie rodzaje prac, w tym wideo, instalacje i performance.
Wszystkie prace muszą zostać przedstawione poprzez zdjęcie lub wideo, opatrzone opisem. Rozmiar zgłoszonych prac nie może przekraczać 3 x 3 metry.
Wszystkie prace muszą być dostępne na wystawę końcową oraz muszą być własnością artysty.


Art. 4

DATY I TERMINY

 • 30 kwietnia 2024: Termin zapisów
 • 7 maja 2024: Ogłoszenie wybranych prac

Art. 5

JURY

Skład jury zostanie opublikowany na oficjalnej stronie internetowej www.yicca.org przed zakończeniem zapisów.
Ostateczna decyzja jury doprowadzi do wyboru 18 artystów, których prace będą uczestniczyć w końcowej wystawie.


Art. 6

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

Z biorących udział w wystawie 18 artystów wybranych zostanie dwóch którym to zostanie przyznane pierwsze i drugie miejsce w konkursie: nagrody w wysokości 3000 €(trzy tysiące / 00 euro) oraz 1000€ (jeden tysiąc / 00 euro) .

Nazwiska tych dwóch artystów zostaną opublikowane na oficjalnej stronie www.yicca.org w ostatnim dniu wystawy.

Jury będzie musiało również wybrać artystów "rezerwowych" (w przypadku wyboru tych samych artystów przez więcej niż jednego jurora). Werdykt jury odnośnie zwycięzców jest nieodwołalny.

Daty otwarcia oraz zamknięcia wystawy zostaną opublikowane na oficjalnej stronie www.yicca.org przed upływem ostatecznego terminu subskrypcji.

Po upływie terminu subskrypcji, wybrani przez jury artyści zostaną zawiadomieni o wyborze w celu przygotowania i złożenia na czas materiału do końcowego katalogu, a także w celu przygotowania oraz wysłania prac na wystawę.


Art. 6.1

MECHANIZM WYBORU ZWYCIĘZCÓW NAGRÓD PIENIĘŻNYCH

Laureaci nagród zostaną wybrani na podstawie punktacji ogólnej ich dzieł sztuki, przyznanej przez jury, Stowarzyszenie MOHO oraz galerię która będzie gospodarzem wystawy.

Zakres skali ocen jest od 1 do 10 punktów.

System oceny tworzy się w następującej proporcji: 1/3 wyniku jest przyznawane przez jury, 1/3 przez Stowarzyszenie A.p.s. Moho oraz 1/3 przez galerię.

Jurorzy przyznają każdej pracy punkty od 1 do 10. Będzie brana pod uwagę średnia punktów przyznanych przez wszystkich jurorów, która stanowić będzie 1/3 całkowitej punktacji.

Stowarzyszenie Moho przyzna każdej pracy punkty od 1 do 10. Ta punktacja stanowić będzie 1/3 całkowitej punktacji.

Galeria - gospodarz wystawy - przyzna każdej pracy punkty od 1 do 10. Ta punktacja stanowić będzie 1/3 całkowitej punktacji.


Art. 6.2

WYPŁATA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH

W dniu zakończenia wystawy, który będzie również dniem ogłoszenia pierwszego i drugiego miejsca w konkursie, do zwycięzców nagród zostanie wysłany certyfikat o łącznej kwocie nagrody, wraz z ich danymi osobowymi oraz informacjami dotyczącymi płatności.

Wspomniany certyfikat zostanie wysłany za pośrednictwem faksu / e-maila w celu podpisania go przez zwycięzców po czym musi on zostać ponownie odesłany za pośrednictwem faksu / e-maila na adres stowarzyszenia. Płatność nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania podpisanego certyfikatu przez stowarzyszenie Aps Moho.

Nagroda pieniężna jest oferowana przez głównego sponsora i zostanie nadana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zwycięzców.

Nagrody pieniężne dla artystów, zgodnie z Dekretem Prezydenta nr. 430/2001 (art. 6 ust. 1 lit. a), uważa się za uznanie zasług osobistych i artystycznych lub konkursy organizowane na twórczość artystyczną, wyłączone spod stosowania regulaminu konkursów z nagrodami.


Art. 7

WYSTAWA

Wystawa końcowa konkursu odbędzie się w jednym z europejskich miast.

Miejsce wystawy zostanie opublikowane na oficjalnej stronie www.yicca.org przed upływem ostatecznego terminu subskrypcji.

Wystawa zostanie zorganizowana przez pracowników Stowarzyszenia Moho, we współpracy z właściwym jury.

Set-up oraz rozmieszczenie prac zostanie wybrane przez pracowników Moho w całkowitej autonomii, w zależności od dysponowanej przestrzeni oraz od rodzajów prac. Aps Moho nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, kradzież lub utratę prac.

Wszelkie ewentualne ubezpieczenia prac na okres ekspozycji będą pokrywane przez artystów.

Wraz z rejestracją artysta bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualną kradzież lub wszelkie uszkodzenia prac powierzonych stowarzyszeniu Moho w trakcie całego okresu konkursu, w tym dostawy.

Stowarzyszenie Moho zobowiązuje się zarządzać oraz dbać o wszystkie nagrodzone prace w najlepszy możliwy sposób.

Wystawa zostanie otwarta dla publiczności w dniu inauguracji i będzie ona otwarta przez cały ustalony czas zgodnie z harmonogramem (godzinami otwarcia i zamknięcia) galerii hostingowej.

Na inaugurację zaproszeni zostaną kolekcjonerzy, prasa, profesjonaliści i miłośnicy sztuki oraz oczywiście wybrani artyści i członkowie jury. Otwarciu towarzyszyć będzie bufet.


Art. 8

WARUNKI REJESTRACJI

Wszystkie informacje na temat zasad i warunków subskrypcji są opublikowane na oficjalnej stronie konkursu www.yicca.org.

Aby się zarejestrować wypełnij formularz rejestracyjny na oficjalnej stronie www.yicca.org/subscribe

Wszelkie wnioski subskrypcyjne otrzymane pocztą i /lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę.

Przed dokonaniem rejestracji konieczny będzie wybór metody płatności wpisowego. Opłaty za uczestnictwo należy uiścić przed ostatecznymi selekcjami. Opłaty za uczestnictwo nie podlegają zwrotowi, nawet w przypadku nie zakwalifikowania się.

Wysłane rejestracje zostaną umieszczone przez system w trybie stand-by aż do momentu dokonania opłaty.

Wysłany formularz rejestracyjny nie może podlegać zmianie.

Wysokość opłat abonamentowych uzależniona jest od ilości nadesłanych prac:

1 praca: 50,00€ - 2 prace: 80,00€ - 3 prace: 110,00€ - 4 prace: 130,00€ - 5 prace: 145,00€ - 6 prace: 160,00€


Dostępne metody płatności to:

 • karta kredytowa, przedpłacona karta kredytowa lub system PayPal

 • przelew bankowy na konto:
  IBAN: IT95M0760112300001002028213
  SWIFT-BIC: BPPIITRRXXX
  BANK: Poste Italiane
  Beneficjent: Massimo Toffolo - Aps MOHO

  Pamiętaj, aby podać w polu "tytułem" to samo imię i nazwisko artysty lub grupy artystycznej, które zostało użyte do rejestracji oraz numer referencyjny nadany przez system.

  Rejestracja na oficjalnej stronie www.yicca.org ma miejsce tylko po otrzymaniu kopii przelewu płatności za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Kopia opłaty przelewem musi być wysłana poprzez:
  e-mail: check@yicca.org


Zgłoszenia nie zakończone uiszczeniem opłaty rejestracyjnej zostaną usunięte z systemu i nie będą opublikowane na oficjalnej stronie internetowej konkursu.

W przypadku opóźnień (ponad 7 dni roboczych) w publikacji zarejestrowanych prac - zakończonych płatnością i potwierdzonych kopią płatności - artyści proszeni są o kontakt z biurem administracji konkursu na check@yicca.org w celu rozwiązania ewentualnych problemów oraz utraty danych.


Art. 9

WYMAGANIA TECHNICZNE PRAC

Zdjęcia:

Zdjęcia są ładowane automatycznie poprzez formularz rejestracyjny na oficjalnej stronie internetowej konkursu. Zdjęcia można przesyłać w formatach: jpeg lub gif.

Wideo:

Wymagane jest nadesłanie kadru, klatki (still) z filmu do podglądu wideo w formatach: jpg lub gif.

Wideo musi zostać przesłane i załadowane na vimeo.com

System zapewnia automatyczną zmianę rozmiaru kadru do prezentacji na łamach podglądu.


Art. 10

KATALOG

Wybrani przez jury artyści muszą złożyć następujące dokumenty na czas, aby umożliwić wydrukowanie katalogu na dzień otwarcia:

 • dwa zdjęcia zwycięskiej pracy (całość i detal) w formacie jpg lub gif.
 • zdjęcie artysty w formacie jpg lub gif.
 • opis prac (1500 znaków maksimum), w tym tytuł, technika, rok itp
 • życiorys artysty (2500 znaków maksimum)

Wszystkie materiały muszą zostać wysłane na adres: catalogue@yicca.org


Art. 11

DOSTAWA I WYWÓZ PRAC

Dostawa wybranych na ekspozycję prac z miejsca pochodzenia do miejsca wystawy zostanie opłacona przez artystów.

Wskazania adresu miejsca wystawy oraz umowy dotyczące wysłania oraz odbioru prac po ekspozycji zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy wybranymi artystami i pracownikami stowarzyszenia po ogłoszeniu wyników głosowania.

Dostarczone prace muszą być odpowiednio opakowane. Szczególne problemy i ustalenia odnośnie instalacji prac na wystawie będą omawiane indywidualnie pomiędzy pracownikami Aps Moho a artystami. Wszystkie prace, które nie zostaną odebrane przez artystów w ciągu 6 miesięcy od zakończenia wystawy finałowej, nie podlegają już wycofaniu ani reklamacji.


Art. 12

PRASA I MEDIA

Folder prasowy konkursu Yicca łącznie z kontaktami, prezentacją oraz logo w formacie jpg, jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej konkursu www.contest.yicca.org.

Stowarzyszenie Aps Moho zezwala na pobranie oraz na publikację tego folderu prasowego, treści i logo konkursu we wszystkich kanałach medialnych, w tym prasie i internecie.

Pytania o szczegóły konkursu oraz o inne informacje prosimy kierować na e-mail: press@yicca.org


Art. 13

PRAWA AUTORSKIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając formularz rejestracyjny na oficjalnej stronie www.yicca.com artyści akceptują zasady zawarte w niniejszym ogłoszeniu, we wszystkich jego artykułach.

Artyści zezwalają Stowarzyszeniu Aps Moho na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z włoskim prawem 675/96 wraz z jego późniejszymi zmianami.

Dane osobowe i przesyłane zdjęcia mogą zostać wykorzystane do celów dotyczących konkursu YICCA. Dane uczestników, a także zdjęcia ich prac nie będą sprzedawane osobom trzecim lub publikowane w celach komercyjnych.

Artyści są w pełni odpowiedzialni za treść obrazów oraz tekst przeznaczony do publikacji na stronie internetowej konkursu, a następnie do publikacji w katalogu..

Stowarzyszenie A.p.s. Moho zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści nieodpowiednich dla konkursu, chyba że są one odpowiednio uzasadnione na piśmie przez artystów.


Art. 14

RESTRYKCJE

Stowarzyszenie A.p.s. Moho zastrzega sobie prawo do korekt w niniejszym ogłoszeniu, przydatnych do lepszego przebiegu konkursu.

Bądź na bieżąco z możliwościami jakie oferuje Yicca