Urodzony w alba (Italy) 6 kwiecień 1970.

Obecnie mieszkającya roddi (Italy).

Działalność: Instalacje; Rzeźba;