Urodzony w France 2 czerwiec 1966.

Obecnie mieszkającya France.

Działalność: Malarstwo;