Sum Chi Ng

男性, 居住 QUARRY BAY (Hong Kong)

出生 China 在 15 十二月 1990.

現時生活在 QUARRY BAY (Hong Kong).

活動: 畫; 攝影; 數位圖形; 動畫; 其他;

View member bio »