this is not a parachute

by John Trashkowsky - Switzerland

This is not a parachute, 2012. Mixed media, dollars on umbrella.

Naknada za umjetnička djela

Skulptura - Razni materijali
Veličina umjetničkog djela - Širina 86 | Visina 83 | Dubina 80
Izrađeno je 21 Siječanj 2012